Zeleno oružje

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Potkategorije

Max.: 15~28, za sve vrste lukova.
Ako se strela odapne sa veće visine ona ima veći domet i nanosi više štete, i obrnuto, kad se odapne sa manje visine kraće leti i nanosi manje štete.

Luk
Brzina odapinjanja
DometDužina letaUgao odapinjanjaOstalo
Flatbow2.01.60.88 sekveliki -
Hornbow
2.71.4 0.59 sek
normalan10% Armor penetration
Longbow
2.41.6
0.59 sek
normalan -
Recurve Bow
2.41.4
0.40 sek
mali -
Shortbow
2.01.05
0.59 sek
normalan -

Domet je prikazan u odnosu na manji krug na kompasu (aggro) i bez visinske razlike.

Dužina leta u sekundama je prikazana za daljinu koja predstavlja dodet Shortbow-a (da bi brzine mogle da se uporede).

Veći ugao odapinjanja daje veći luk leta strele i duži let. Ovo sa jedne strane povećava šansu da se strela izbegne (naročito sa živim protivnikom u PvP) a sa druge strane omogućava de se pogodi preko prepreke iza koje je protivnik sakriven a koja bi zaustavila strele iz lukova sa majim lukom. Tako je najteže da se eskivira Recurve Bow.