Ranger

Napadi na daljinu i životinjski pratioci su glavne karakteristike ove klase.
Oružje: mač u glavnoj ruci, sekira u bilo kojoj, baklje, noževi i ratni rogovi u sporedoj, a veliki mač, dugi i kratki luk u obe ruke.