Elementalist

Bazira svoje sposobnosti na jednom od četiri elementa: vatri, vodi, zemlji i vazduhu. Naravno, može da promeni element u toku igre.
Oružje: skiptar u glavnoj, nož u bilo kojoj, fokus u sporednoj a štap u obe ruke.