Tekstovi o gildi

 1. Registracija na sajtu gilda http://www.guildwars-exyu.com (kao dokaz da su pročitana pravila ponašanja u gildu ).
 2. Igrač mora da ima PvP rank ili da je završio najmanje 1 PvE kampanja.
 3. Da ima 14+ godina
Guild ExYugoslavia je osnovan 24.08.2005.god. U moru gildova zamisljen je kao poseban gild

Oficire isključivo postavlja lider gilda, ako:

 1. Ako je kandidat ima bar 3 PvE char-a lvl20 a u pvp je dostigao r7+,
 2. Ako je u gildu prisutan najmanje 6 meseci,
 3. Oficir je dužan najmanje jednom u dva dana biti online,a ukoliko je sprečen o tome je dužan unapred obavestiti: a) gw chatom, b) putem guild web site-a, ili c) telefonom leader-a guild-a.
 4. Ako je stariji od 25 godina (važi od okt.2007.)
 5. Određuje se oficir za medijsku promociju gilda u smislu izrađivanja i održavanja web prezentacije, informisanja i predstavljanja javnosti našeg gilda (forumi, časopisi i sl...), upoznavanje sa novostima iz ArenaNet-a, kao i sa PVE aktuelnostima. Obzirom na kompleksnost gore navedenog zadatka, ovaj oficir nije dužan ispunjavati uslove iz tačke 1, 2 i 3 ovog Pravilnika.
 6. Svaki oficir koji samovoljno napusti gild gubi pravo na oficirski čin u slučaju ponovnog povratka u gild. Od ovog izuzetka mogu biti izuzeti jedino oni pojedinci za koje Guild leader proceni da su se nakon 6 meseci od dana povratka svojim zalaganjem ponovo izborili za status oficira. Oficiri koji su više od 2 puta neopravdano napuštali gild, ne mogu biti ponovno unapređivani.
 7. Ukoliko neko od postojećih oficira prestane sa gore opisanim zalaganjem biće demotovan na neodređeno vreme. Oficiri koji iz opravdanog razloga nisu u mogućnosti da vrše dužnost, biće privremeno demotovani, tj.do trenutka kad ponovo budu bili u mogućnosti da izvršavaju svoje zadatke.
 8. Nove izmene Pravilnika za oficire, neće se odnositi za period unazad, tj. na već postavljenje oficire i važe od dana objavljivanja na guild sajtu.
 9. Od gornjih uslova izuzeti su ć
 10. članovi gilda (oficiri) koji su osnivači ExYu-a i koji su sve vreme bili uz ExYu u "dobru i u zlu" ;)

PRE PRIJEMA NOVIH KANDIDATA U GILD OBAVEZNO IZVRSITI SLEDECE PROVERE:

 • Ime kandidata, mesto stanovanja, godine starosti (14+).
 • Iz kojeg gilda prelazi u ExYu
 • Razlozi za ulazak
 • Prvenstveno primati PvP igrace ili veoma iskusne PvE igrace.
 • Pocetnike ne primati
 • Obavezno uputiti kandidata da se registruje na sajt i procita pravila gilda
 • Povratnike primati oprezno, a one koji hoce da udju po 3-4 put ne primati
 • Izbegavati prijem membera koji su skloni cestim promenama gildova.

 

Članovi ExYu gilda treba da se pridržavaju sledećih preporuka:

Iako je lista članova promenljiva katergorija vremenom se iskristalisala slika ljudi koji su redovno on-line i verni članovi gilda.