Ovaj tekst spada u dokumentarce (nešto kao "Holivudske priče", heh-he) i u njemu nema ničeg u vezi sa Guild Wars-om.

Tekst detaljno objašnjava instaliranje JSAS i joomla-e na lokalnom računaru i na udaljenom serveru (na Internetu)

Tekst ne pretenduje da bude sveopšte uputstvo o pravljenju prezentacija u Joomla CMS-u (Content Management Systems), ovde je samo opisano kako su ove strane sklopljene, pa kome pomogne - pomogne, ostali, snaÄ‘ite se sami.

Linkovi koje dajem su ispravni u trenutku dok ovo pišem, nema garancija da će to da budu i kad ovo budeš čitao. Zato ako link ne radi ukucaj par ključnih reči u pretraživač (recimo "joomla jsas download"). Svi ovi fajlovi su besplatni (uglavnom pod "GNU General Public License" i potpadaju pod Open Source) i sigurno ih ima na Internetu.

 

 

Uvod

 

Joomla je sistem napravljen za jednostavno kreiranje i održavanje Internet prezentacija. Ako znate da radite u Word-u ili da napišete mail onda znate da radite i sa Joomla-om.

 

Par tehničkih podataka o Joomla-i

 

Joomla je uglavnom bazirana na PHP jeziku (skriptu), sa delovima u javi, javascript-u... i koristi MySQL baze podataka. PHP i MySQL se izvršavaju sa serverske strane, što znači da se izvršavaju na računarima na kojima je prezentacija smeštena. Kad server izvrši i obradi PHP skript dobija se prilično standardni HTML fajl koji se onda šalje korisniku koji surfuje (pogledaj source ove strane). Java i javascript delovi se izvršavaju na računaru korisnika.

Pri izboru mesta gde će prezentacija da se postavi (hosting-u) treba da se proveri da li su PHP i MySQL podržani.

 

JSAS (Joomla Stand Alone Server)

 

JSAS (i ranije MSAS, Mambo Stand Alone Server, koji još uvek može da se koristi i sa Joomla-om) služi da na lokalnom računaru podigne server sa svim neophodnim stvarima kako bi joomla prezentacija radila. Tako i bez Interneta može da se provežba rad sa joomla sistemom.

JSAS može da se skine sa https://www.joomlasolutions.com a MSAS sa https://www.mambosolutions.com .

Program se instalira i pokrene. Pri svakom pokretanju APACHE server, PHP i MySQL server postaju aktivni (u pozadini) i otvara se uobičajeni web čitač (recimo IE) sa adresom https://localhost:85/joomla. To je preinstalirana prezentacija koja služi kao primer i test da li je sve u redu. Ova primer prezentacija je sasvim upotrebljiva i na njoj može dalje da se radi ali ja ću ovde da opišem instaliranje nove prezentacije od nule.

U primeru koji ću da odradim instalirao sam JSAS u direktorijumu C:\Program Files\JSAS\

 

Kopiranje instalacionih Joomla fajlova

 

Instalacioni fajlovi se nalaze zapakovani, najčešÄ‡e u zip arhivi, u svakoj joomla distribuciji. U stvari instalacioni fajlovi jesu distribucija. Uvek treba da se radi sa poslednjom stabilnom verzijom. U svakoj novoj verziji otklanja se po neka novootkrivena sigurnosna falinka, i unapreÄ‘uje se sistem u celini. Starija, već instalirana verzija može da se unapredi u noviju pomoću zakrpa (patch-eva). Recimo, www.guildwars-exyu.com je u osnovi imala joomla-u 1.0.7 a kasnije je uz pomoć Joomla_1.0.7_to_1.0.10-Stable-Patch_Package zakrpe podignuta na verziju 1.0.10. I cele distribucije i zakrpe mogu da se skinu sa oficijalnog sajta https://www.joomla.org/ .

 Recimo da se moja prezentacija zove exyu. Prvo što treba da se uradi je da se napravi nova MySQL baza. To se radi tako što se u direktorijumu C:\Program Files\JSAS\http_root\usr\local\mysql\data\ kreira novi direktorijum, u mom slucaju exyu.

Kreirao sao direktorijum C:\Program Files\JSAS\http_root\usr\local\mysql\data\exyu i time je nova MySQL baza kreirana. Jednostavno?

Moja baza ima putanju na hardu C:\Program Files\JSAS\http_root\usr\local\mysql\data\exyu ali to me nadalje ne interesuje. Važno mi je da se ona zove exyu.

Pre nego što se krene sa kopiranjem fajlova mora da se napravi još jedan direktorijum. To je osnovni direktorijum koji će da sadrži sve joomla fajlove. Kreira se u direktorijumu C:\Program Files\JSAS\http_root\www. Moja prezentacija će da se nalazi u exyu direktorijumu, znači C:\Program Files\JSAS\http_root\www\exyu. Ime ovog direktorijuma će nadalje da se pojavljuje u (Internet) adresi moje prezentacije.

 Sad treba da se instalacioni fajlovi otpakuju u ovaj direktorijum.

Sadržaj direktorijuma posle kopiranja izgleda od prilike ovako.

 

 izgled osnovnog direktorijuma joomla-e pre instalacije

 

 Imena direktorijuma su prilično rečita i objašnjavaju čemu koji služi, ali to nije neophodno da se zna.

 

Instalacija

 

Sad treba da se pokrene JSAS ako vec nije pokrenut.

C:\Program Files\JSAS\jsas.exe

Otvoriće se web čitač sa adresom https://localhost:85/joomla. Adresa se menja u https://localhost:85/exyu . Ovo je adresa moje nove prezentacije. Strana koja se učitala izgleda ovako

 

 

Izveštaj o globalnim parametrima okruženja

 

 

Instalacija još nije otpočela. Ova strana ispituje izvodljivost instalisanja joomla-e. Zeleno predstavlja dobre vrednosti a crveno loše. Parametrisu podeljeni u tri grupe:

  • prva, apsolutno obavezna, sve mora da bude zeleno
  • druga, opciona, crvene vrednosti mogu da umanje upotrebljivost joomla-e ali prezentacija će da radi (na slici je jedna vrednost crvena).
  • treca grupa prikazuje da li je u joomla direktorijumima dozvoljeno pisanje. Pošto je ovo instalacija na lokalnom hard disku ovde neće da bude problema. Ako se javi problem na serveru on može da se otkloni promenom dozvola za pristup (na 755).

Ako je sve u redu ide se na [ Next >> ]

 

 

GNU generalna javna licenca

 

 

Instalacija još nije počela, na ovoj slici je ispisana GNU GPL licenca. [ Next >> ]

 

 

Unos MySQL parametara

 

 

Prvi korak instalacije. Ovde se postavljaju neki ključni parametri u vezi sa MySQL bazom.

Hostname - adresa servera na kojem je podignut SQL server.

MySQL User Name - korisničko ime.

MySQL Password - lozinka.

MySQL Database Name - ime baze koju koristimo.

MySQL Table Prefix - prefiks koji će da ima svaka tabela koju joomla kreira. Odlična stvar ako imamo pravo samo na jednu bazu. Drugoj instalaciji se dodeli drugi prefiks.

Drop Existing Tables - ako je štiklirano onda se sve tabele koje postoje u bazi brišu. Ima smisla jedino ukoliko je ista baza ranije već korišÄ‡ena.

Backup Old Tables - Pravi se rezervna kopija već postojećih baza pre nego što se one obrišu ili popune novim podacima pri instalaciji.

Install Sample Data - Instalira nekoliko članaka zajedno sa bazom (desetak bezveznih tekstova) tako da novi korisnik može na primeru da vidi kako se radi sa člancima. Kasnije ovi tekstovi mogu da se obrišu.

 

Kad se radi pod JSAS-om onda parametri izgledaju ovako.

Hostname - localhost

MySQL User Name - root

MySQL Password -

MySQL Database Name - exyu (ime prvog od dva direktorijuma koje smo kreitrali)

MySQL Table Prefix - jos_

Drop Existing Tables - deštiklirano (osim ako je bilo prethosnih instalacija)

Backup Old Tables - deštiklirano (osim ako je bilo prethosnih instalacija i želimo da sačuvamo prethodne baze)

Install Sample Data - štiklirano (ja uvek ostavim štiklirano da ne bi počinjao od nule pri sreÄ‘ivanju prezentacije)

Kas ste sve proverili [ Next >> ]

 

 

potvrda još jednom

 

 

Instalacija pita još jednom da li su prethodni parametri dobro upisani. [ OK ]

 

 

ime prezentacije

 

 

Drugi korak. Ovde se upisuje ime prezentacije.

To može da bude ExYu ili www.awardspace.com ili GuildWars ExYugoslavia guild ....

To je ono što će ubuduće da piše na prečki web čitača: ExYu - Internet Explorer ili Mozilla Firefox - ExYu.

Ukopčali ste, to je neka vrsta generalnog naslova prezentacije.

[ Next >> ]

Alternativno, umesto prethodne slike možete da dobijete jednu ovakvu.

 

 

Greška! Detaljan opis. Otkloni pa pokreni ponovo instalaciju

 

 

To znači da u prethodnom koraku nešto nije bilo kako treba.

U ovom slučaju u koraku jedan baza nije kreirana jer već postoji.

Kad bilo kada tokom instalacije dobijete ovakvu poruku treba da otklonite problem i da se vratite na početak instalacije.

U ovom slučaju radite sledeće: u web čitaču u liniji za adresu brišete nastavak tako da ostane samo https://localhost:85/exyu.

U prvom koraku (parametri vezani za MySQL, pogledaj sliku na kojoj piše step 1) štiklira se Drop Existing Tables (ostali parametri kako je već opisano). [ Next >> ] i dobija se korak dva umesto poruke o greški (korak dva je već opisan).

 

 

parametri putanja prezentacije i podaci administratora

 

 

Treći korak. Prva dva parametra predstavljaju odreÄ‘ivanje parametara vezanih za putanje prezentacije. Ovi parametri su već popunjeni (instalacija joomla-e ih automatski popunjava) i bez velike potreba (uočene greške i slično) ne treba da se menjaju.

URL - internet adresa prezentacije

Path - adresa joomla direktorijuma (direktorijuma prezentacije) na serveru.

NAPOMENA: da ne bude zabune, na slici za URL piše https://localhost:85/proba a u mom primeru treba da bude https://localhost:85/exyu. Isto važi i za Path. U redu, na ovu "internet" adresu (localhost:85/exyu) ste navikli, ali Path pokazuje putanju do particije koju nemate! Zašto? Zato što JSAS kreira jedan virtuelni disk za svoje potreba. Ovaj disk postoji samo dok JSAS radi i sadrzaj mu je identičan osnovnom direktorijumujoomla-e (C:\Program Files\JSAS\http_root\www\exyu u mom primeru).

Your E-mail- e-mail administratora. Ukoliko se dozvoli na ovaj mail se šalju sva obaveštenja i upozorenja koje joomla šalje. Ovo polje ne može da ostane prazno ali može da se popuni sa, recimo, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. (pod JSAS-om, ne radite to sa pravom prezentacijom)

Admin Password - administratorska lozinka (superadministratorska u stvari). Joomla instalacija nudi jednu slučajno generisanu jaku lozinku.

Po želji može da se zameni.

Sledeća dva parametra određuju kakav će nivo pristupa da joomla da dodeljuje fajlovima i direktorijumima. Predlažem da ostavite ove parametre kakvi jesu.

[ Next >> ]

 

 

Izveštaj o uspešnosti instalacije

 

 

četvrti korak je u stvari izveštaj o uspešnosti instalacije.

TakoÄ‘e, ispisani su Username (Admin) i Password (ista lozinka iz prethodnog koraka) za superadministratora. ZAPIŠI NEGDE ovu lozinku!

Ako je zaboraviš verovatno ćeš ponovo da instaliraš joomla-u. Ja imam čak i malu svešÄ‡icu u koju zapisujem sve šifre jer ne mogu da ih zapamtim s obzirom da se radi o slučajno izabranim šiframa kao "df56shas3ah" ili "s6jd38d2jkd". Preporučujem nešto slično svima.

Naravno, svesku čuvate od drugih Smile

Na ovoj strani je i jedno neobično upozorenje da se totalno obriše "installation" direktorijum iz jooma direktorijuma.

Nakon instalacije ovaj direktorijum postaje suvišan i predstavlja pretnju sigurnosti prezentacije. Neko može da pokrene instalaciju i prebriše postojeću postavku. Zbog toga joomla upozorava da direktorijum MORA da se obriše.

Tu su i dva tastera [ View Site ] i [ Administration ]. Ova dva tastera vode na "prednju", odnosno "zadnju" stranu joomla prezentacije. Prednja strana je ono što posetioci vide a zadnja sadrži sva podešavanja u vezi sa prezentacijom i ovom delu se pristupa samo uz administratorske šifre.

Ako se krene dalje bez brisanja installation direktorijuma dobija se sledeći ekran

 

 

Obriši installation direktorijum!

 

 

Da ne bude zabune, ne briše se osnovni direktorijum prezentacije nego installation direktorijum unutar njega.

U primeru je to C:\Program Files\JSAS\http_root\www\exyu\installation direktorijum.

Ako se odabere [ View Site ] dobija se od prilike ovakav izgled strane

 

 

Joomla prezentacija sa test tekstovima

 

 

Strana je već popunjena raznim člancima koje smo instalirali ako smo štiklirali "Install Sample Data" u prvom koraku instalacije.

Ovi primeri tekstova prikazuju jednu standardnu prezentaciju.

U glavnom meniju nalazi se i taster Administrator. On vodi u administratorski deo prezentacije, tamo gde bi otišli da smo pritisnuli [ Administration ] u četvrtom koraku instalacije.

 

 

Logovanje u admin deo

 

 

Ovo je ekran za logovanje u administratorski deo.

NAPOMENA: Programi tipa ZoneAlarm mogu da ne dozvole logovanje pod JSAS-om. Jednostavno, za ZA server kojem pristupamo se nalazi sa pogrešne strane Interneta (na vašem računaru) i tu mu nešto ne štima pa zabranjuje takve aktivnosti. Dok radite sa JSAS-om (i niste na Internetu) isključite ZA, ali nemojte da zaboravite ponovo da ga pokrenete pre nego što odete na Internet.

Kad se uspešno ulogujete dobijate ekran sledećeg izgleda

  

Admin deo i Control Panel

  

To bi od prilike bio kraj ovog teksta. Jedino još da dodam razlike pri instaliranju "uživo", na Internetu.

 

Prvo šta vam je potrebno je da pronaÄ‘ete server koji podržava PHP, MySQL i, nije uslov ali olakšava stvari, da daje ftp pristup.

Ja koristim www.awardspace.com koji nudi besplatnu varijantu uz par ograničenja (maksimalna dužina fajla 500k, 200Mb prostora, 5GB protoka mesečno i, nažalost, ne dozvoljava mail skriptove i mail server). Besplatna varijanta sasvim zadovoljava gore navedene uslove.

Naravno, postoje i brojni drugi besplatni hosting-zi potražite ih preko pretraživača.

E, da. Postoje i verzije koje se kupuju Wink

 

Kad se registrujete i dobijete svoj direktorijum na serveru treba da u njega iskopirate instalacione fajlove joomla-e. To se najlakše radi preko FTP-a. Za to vam treba FTP klijent kao što je FileZilla (OpenSource) ili TotalCommander (koji je shareware). Pri kopiranju treba da se vodi računa da mi obično radimo na Windows-u a da su serveri mahom pod Unix/Linux-om. Ovo napominjem zato što tekst fajlovi na ovim sistemima nisu identični i potrebna je konverzija. FTP klijenti to sami rade, samo treba da im se kaže. U totalCommander-u treba da se odabere Auto (pa nek sam odabere da li šalje kao ASCII ili binarni fajl). Treba da se povede računa i o tome da svi skriptovi imaju nivo pristupa 755 inače server neće da dozvoli pristup korisnicima i da će umesto prezentacije u web čitaču da dobiju izveštaj o greški.

Kada su fajlovi iskopirani može da se krene sa instalacijom. Pre toga se sakupe sve potrebne informacije: ime MySQL servera, username, password... Sve ovo se obično dobija kad nađete host za svoju prezentaciju. Ulogujte se na sajt provajdera i potražite malo.

Instalacija se pokreće tako što se pristupi svojoj (budućoj) prezentaciji.

U slučaju ovih strana to je bilo ovako:

U web čitač ukucam https://www.guildwars-exyu.com  i pokrenem

Nadalje je postupak isti kao i pri radu pod JSAS-om.

Na kraju instalacije putem FTP-a obrišite installation direktorijum.

 

čestitam!

Vi ste posnosni vlasnik joomla prezentacije. Sad samo smislite o čemu će prezentacija da bude Smile

 

Ovaj tekst je zasebna celina ali da bi tema bila zaokružena potrebno je da se uz njega nadje još nekoliko tekstova:

  • Joomla sa korisničke strane.
  • Joomla sa administratorske strane.
  • Mambot-ovi, komponente i moduli.
  • Popularni FTP klijenti.
  • Izgled sajta (template i css) 

 

Ukoliko je neko voljan da napiše neki od ovih tekstova pomoć bi mi bila draga.

 

Još da napomenem da postoji pokret i sajt (sajt, forum, SourceForge projekat) za lokalizaciju joomla-e na srpski jezik.

https://www.joomlaserbia.com/

Ovde možete da pronađete srpski joomla jezički fajl (ćirilica i latinica), kao i za desetak popularnih komponenti.

Trenutno rade na prevodu dokumentacije. Proverite dokle su stigli. Naravno, možete i da im pomognete ako ste zainteresovani, ima još mnogo toga da se prevede.