Ostali tekstovi Nightfall

Spisak kolektora u Nightfall-u

Od 20.12.2006. postavljeno je "blago" i chest-ovi po Eloni koji se otvaraju bez ključa, iz kojih ispadaju pare (1p-2p) i potencijalno jako lepo i vredno oružje. Svaki karakter moze samo po jednom da iskoristi svako blago i svaki chest. Sve u svemu, veoma lak način da se malo popuni budžet.

PONOVO mogu da se pokupe ovi pokloni i sa likovima koji su ih vec uzeli