Dervish

Dvoruko oruje.
Tip udarca: slashing damage
Max.: 9-41, zamah svakih 1.75 sekundi

Udarac trpe, pored odabranog cilja i još dva nasunice odabrana okolna neprijatelja, bilo da su pored nosioca oružja bilo da su pored odabranog cilja.