Nakon objavljivanja novog Guild Wars 2 videa pokrenuli smo sa MMORPG.com diskusiju o rasama Tyria-e u GW2 svetu multimasivne igre! Više o tome ovde.