Sledi posle: ovo je prva misija u igri
Dobija se od: Squire Zachery
u: The Great Northern Wall

 

The Great Northern Wall (misija)


Misija:
Izviđanje dela severno od zida u potrazi za snagama charr-ova

Prati se put ka severu. Kad se naiđe na kapiju povuče se na polugu (lever) kako bi se otvorila.
Gargoyle i grawl su u sukobu i njihove grupe mogu da očiste jedna drugu.
Kada se stigne do mesta odakle se vide invazione snage charr-ova sledi animacija.
Posle animacije treba da se stigne do Captain Calhaan-a koji je na startnoj lokaciji misije. Vraća se drugim putem, gotovo po pravoj liniji. Treba da se izbegava borba sa protivnicima na koje se nailazi kao i sa charr-ovima koji jure za grupom.
Vreme je ograničeno tajmerom (3 min 30 sec) a dovoljno je da barem jedan član grupe stigne do kapetana. Ostali mogu u slučaju potrebe da ostanu i zadrže poteru.

Bonus:
Bonus se sastoji od nalaženja 4 dela oklopa za duh Kilnn Testibrie-a kojem su opljačkali grob. Delovi oklopa se nalaze na mestima označenim brojevima 1 do 4 (wreckage) a sam Kilnn je na poziciji broj 5.
Nije neophodno prvo da se razgovara sa njim, mogu delovi oklopa da se pokupe pa tek onda da se uzme bonus. Svaki deo oklopa zauzima jedno mesto u inventoriju.
Naravno, bonus se radi pre animacije.

Sledi:

Fort Ranik misija od Lord Darrin-a