Ovi quest-ovi postaju dostupni nakon misija u pustinji i uglavnom ih ljudi preskaču. Ako ste prešli pustinju onda ste sigurno lvl20 i ovi quest-ovi su za vas igra, a mogu da donesu 15-20 besplatnih skill-ova, tj. za njih  ne trošite skill points-e. Zato mislim da je glupo ne odraditi ih.

Ovde je dat tabelarni prikaz ovih quest-ova po profesijama u obliku pogodnom za Å¡tampanu evidenciju [ pdf ] ili za tabelarnu evidenciju iz Word-a ili OpenOffice-a [ doc ].

Važi samo za Kryta-u.