Komande i "iskazivanje emocija" se unose u konzolu (chat prozor, nebitno koji kanal) i predhodi im znak /. 

Komande

/age - Koliko je karakter star, koliko se ukupno igralo sa datim nalogom (account)

/bug - Šalje izveštaj o bagu ArenaNet-u zajedno sa trenutnom mapom, koordinatama i dodatnim dopisanim tekstom.

/chest - izbacena iz upotrebe

/deaths - Koliko je ukupno puta karakter ubijen.

/friend <ime karaktera> - izbacena iz upotrebe

/health - Trenutno zdravlje (hp) i energija od maksimalno zdravlja i energije.

/ignore <ime karaktera> - Poruke tog igraca nisu više vidljive. izbacena iz upotrebe

/invite <ime karaktera> - poziva karakter u grupu.

/kick <ime> - izbacuje igrača iz grupe dok je u gradu (samo vođa grupe).

/leave - napuštaš grupu dok je u gradu.

/namepet <ime> - Daje ime "ime" ljubimcu (do 12 karaktera). /namepet bez imena daje ljubimcu uobicajeno ime (vidi se u Å¡ta je evoluirao).

/petname <ime> - isto kao /namepet

/preorder - ? . Samo u gradovima. Isto kao /presale

/presale  - ? . Samo u gradovima. Isto kao /preorder

/trade <tekst> - ?

/a <tekst> - unosi tekst u !All chat.

/g <tekst> - unosi tekst u @Guild chat.

/p <tekst> - unosi tekst u #Team chat (party chat).

/t <ime>,<tekst> - whisper-uje drugi karakter.

/w <ime>,<tekst> - whisper-uje drugi karakter.


 

 


Iskazivanje emocija (Emotes)


/afk - nema teksta. Karakter seda. [animirano]. Isto kao /sit

/agree - 'your character name' agrees. Karakter se slaže. [animirano]

/attention - 'your character name' comes to attention! Karakter zauzima stav mirno. [animirano]

/beckon - 'your character name' beckons. Poziva one iza sebe da dodu [animirano]

/beg - 'your character name' begs. Karakter moli. [animirano]

/boo - 'your character name' scares you! Karakter plaši nekog. [animirano]

/bored - 'your character name' is bored. Karakteru je dosadno [animirano]

/bow - 'your character name' bows. Karakter se klanja. [animirano]

/bowhead - 'your character name' bows his head. Karakter je pognuo glavu. [animirano] Isto kao /head

breath - 'your character name' stops to catch his breath. Karakter hvata dah. [animirano] Isto kao /catchbreath

/catchbreath - 'your character name' stops to catch his breath. Karakter hvata dah. [animirano]. Isto kao /breath

/cheer - 'your character name' cheers. Karakter klice [animirano]

/chest - ??? izbacena iz upotrebe ???

/clap - 'your character name' claps. Karakter aplaudira [animirano]

/congrats - 'your character name' offers congratulations. Karakter cestita. [animirano]

/cough - 'your character name' coughs. Karakter kašlje. [animirano]

/dance - 'your character name' starts dancing. Karakter pocinje da igra [animirano]. Svaka profesija i svaki pol ima svoj specifican ples. Traje dok se ne prekine.

/doh - 'your character name' smacks his head. Doh! Karakter se (ljut na sebe) udara po celu [animirano]

/doubletake - 'your character name' does a doubletake. <treba mi dobar prevod>

/excited - 'your character name' is excited! Karakter je uzbuden. [animirano] Traje dok se ne prekine.

/fame - Pokazuje fame karaktera (samo za fame 3 i više)

/fistshake - 'your character name' shakes a fist angrily. Karakter besno preti pesnicom. [animirano]

/five - 'your character name' says, "High Five!" Karakter kaže "Baci kosku!" Isto kao /highfive

/flex - 'your character name' flexes. Karakter pokazuje mišice. [animirano]

/goteam - 'your character name' cheers wildly, "Go Team!" Karakter se timski rukuje. [animirano]

/head - 'your character name' bows his head. Karakter je pognuo glavu. [animirano]. Isto kao /bowhead.

/help - 'your character name' requests help! Karakter traži pomoc [animirano]

/highfive - 'your character name' says, "High Five!" Karakter kaže "Baci kosku!". Isto kao /five

/jump - 'your character name' jumps. Karakter skoci [animirano].

/kneel - 'your character name' kneels. Karakter klekne [animirano]

/laugh - 'your character name' laughs heartily. Karakter se od srca nasmeje [animirano]

/moan - 'your character name' moans. Karakter jadikuje. [animirano]

/no - 'your character name' says, "No.". Karakter kaže "Ne.". [animirano]

/paper - 'your character name' plays paper, rock, scissors. Karakter igra rock-paper-scissors završavajuci sa paper. [animirano] Ostaje u poslednjem položaju.

/pickme - 'your character name' says, "Pick me!". Karakter kaže "Odaberi mene!" [animirano]

/point - 'your character name' points. Karakter pokazuje pravo napred. [animirano]

/ponder - 'your character name' ponders the situation. Karakter procenjuje situaciju. [animirano]

/pout - 'your character name' pouts. Karakter se duri. [animirano]

/rank - Pokazuje rank karaktera (samo za rank 3 i više)

/ready - 'your character name' is ready for action! Karakter je spreman za akciju. [animirano]

/roar - 'your character name' roars. Karakter urla. [animirano]

/rock - 'your character name' plays paper, rock, scissors. Karakter igra rock-paper-scissors završavajuci sa rock. [animirano] Ostaje u poslednjem položaju.

/roll <#> - 'your character name' rolls x on a # sided die. Karakter je dobio x na #-stranoj kocki. Ovo više nije dozvoljeno u gradovima i kampovima.

/rude - 'your character name' makes a rude gesture. Karakter se podsmeva. [animirano]. Isto kao  /taunt

/salute - 'your character name' salutes. Karakter pozdravlja [animirano]

/scissors - 'your character name' plays paper, rock, scissors. Karakter igra rock-paper-scissors završavajuci sa scissors. [animirano] Ostaje u poslednjem položaju.

/scratch - 'your character name' scratches. Karakter se drapa. [animirano]

/shoo - 'your character name' shoos you away. Karakter tera nekog od sebe ('IÅ¡') [animirano]

/sigh - 'your character name' sighs. Karakter uzdiše [animirano]

/sit - nema teksta. Karakter seda (i ostaje u tom položaju do prvog zadavanja kretanja ili rotacije kamere). [animirano]. Isto kao /afk

/sorry - 'your character name' apologizes. Karakter se izvinjava. [animirano]

/stand - nema teksta. Karakter ustaje. [animirano]. Samo posle /sit ili /afk

/taunt - 'your character name' makes a rude gesture. Karakter se podsmeva. [animirano]. Isto kao /rude

/wave - 'your character name' waves. Karakter maše. [animirano]

/yawn - 'your character name' yawns. Karakter zeva [animirano]

/yes - 'your character name' says, "Yes.". Karakter kaže "Da"Muzicki instrumenti

Ove emocije su izdvojene jer čine zasebnu celinu. Animirane su i traju dok ih ne prekinete.

 

/airguitar -  'your character name' plays a mean air guitar. Karakter se pretvara da svira gitaru. Isto kao /guitar

/drum - 'your character name' plays the drums. Karakter se pretvara da svira bubnjeve. Isto kao /drums

/drums - 'your character name' plays the drums. Karakter se pretvara da svira bubnjeve. Isto kao /drum

/guitar - 'your character name' plays a mean air guitar. Karakter se pretvara da svira gitaru. Isto kao /airguitar

/violin - 'your character name' plays the violin sadly. Karakter se pretvara da svira violinu.

/flute - 'your character name' plays the flute. Karakter se pretvara da sviraflautu.Neke dodatne opcije i objašnjenja

Na kraju reda, iza komanda/emocija može da se doda prazno mesto (space) i *. Ovime se komanda odlaže do sledeceg "signala" koji se ponavlja svakih 10 sekundi. Ovo služi za sinhronizaciju više karaktera. Npr. /dance *.

Sa mnogim od ovih komanda/emocija uz Kolekcionarsko izdanje Guild Wars-a (Collector's Edition of Guild Wars) dobija se dodatni efekat u vidu svetlucanja na rukama ("Divine Aura").

Gore je navedeno nekoliko komandi koje za rezultat imaju pojavljivanje teksta "Unknown command.", ali nisu izbacene kako bi spisak bio kompletniji.
 
Sa pojavom Factions-a pojavile su se i nove komande. Moguće je i da su neke od gore navedenih komadni ukinute.

 /dancenew je komanda samo za Assasin-e i Ritualist-e. Ima za efekat neÅ¡to izmenjeni ples u odnosu na standardnu -dance komandu. Igrači koji imaju Collectors Edition prizivaju dobijaju i pratnju pri plesu.