ExYugoslavia [ExYu] - Guild Wars Guild since 2005.

Podaci o ?lanovima

Više
12 godina 4 meseci pre #259 od Goran
Podaci o ?lanovima was created by Goran
Dodatni podaci o ?lanovima mogu da imaju do 15 polja.

Za sada je iskoriš?eno polje 1-8 za likove u igri i još tri polja za ime gilde, datum ro?enja i lokaciju.

Zna?i, ostalo je još 4 polja da se iskoristi.

Šta bi bilo interessantno da se tu ubaci?
Ko je oficir/lider/?lan?
Ko kakav internet ima?
Ko koliko fame-a ima?
ICQ?

Ili nešto sasvim razli?ito?

Dajte predloge.

Došao je tiho, i otišao da spava.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.296 sekundi